Vanliga typer av fel vid köp av bostadsrätt | LegalFriend | Handbok i Juridik

Vad är LegalFriend?

LegalFriend är en gratis handbok i juridik. Skriven på ett enkelt sätt och kvalitetssäkrad av erfarna jurister.

Vanliga typer av fel vid köp av bostadsrätt

Ytan stämmer inte

Höjning av månadsavgiften

Felaktigt angiven månadsavgift i objektsbeskrivningen

Månadsavgiften höjs mellan skrivit avtal och tillträdet

Månadsavgiften höjs efter tillträdet

Månadsavgiften höjs på grund av brister i bostadsrättsföreningens fastighet

Månadsavgiften höjs på grund av brister i bostadsrättsföreningens ekonomi

Finns det en undersökningsplikt när det gäller avgiftshöjningar?

Badrum

Undersökningsplikten för badrum

Uteplatser och upplåten mark

Avsaknad av förråd och avvikelse på förrådet

El-fel

Estetiska brister