Vad är en bostadsrätt? | LegalFriend | Handbok i Juridik

Vad är LegalFriend?

LegalFriend är en gratis handbok i juridik. Skriven på ett enkelt sätt och kvalitetssäkrad av erfarna jurister.

Vad är en bostadsrätt?

En bostadsrätt är en nyttjanderätt. En bostadsrätt är inte en fysisk bostad, utan istället är det rätten att nyttja en viss bostad i en bostadsrättsförening. Om du äger en bostadsrätt så äger du faktiskt inte själva bostaden, utan du äger rätten att använda den. En bostadsrätt behöver inte vara en lägenhet, det kan lika gärna vara ett radhus, en villa eller ett kedjehus.


Vissa krav på nyttjanderätten

Nyttjanderätten att använda lägenheten ska upplåtas mot pengar och den får inte vara tidsbegränsad. Nyttjanderätten måste avse ett hus eller en del av ett hus. Mark och uteplatser kan även dessa ingå i nyttjanderätten.

1 kap 4 § bostadsrättslagen

Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt skall ske till nyttjande mot ersättning och utan tidsbegränsning. Endast bostadsrättsföreningar får upplåta sådan nyttjanderätt.

En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får dock även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset.

Bara bostadsrättsföreningar får upplåta bostadsrätter

Det är bara bostadsrättsföreningar som får upplåta bostadsrätter. Det finns flertalet bostadsaktiebolag eller så kallade bostadsföreningar runt om i Sverige. Om en lägenhet säljs i ett bostadsaktiebolag eller en bostadsföreningar så är det ingen bostadsrätt, även om det står det.

Bostadsrättslagen bestämmer hur bostadsrättsföreningar ska styras

I bostadsrättslagen finns regler om bostadsrättsföreningar och bostadsrätter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om medlemskap, upplåtelse och övergång av bostadsrätt, ombildning, förhandsavtal och ekonomiska planer. Även bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter bestäms genom bostadsrättslagen.


Bostadsrätt