Fel i bostadsrätt | LegalFriend | Handbok i Juridik

Vad är LegalFriend?

LegalFriend är en gratis handbok i juridik. Skriven på ett enkelt sätt och kvalitetssäkrad av erfarna jurister.

Fel i bostadsrätt

Vad räknas som fel i bostadsrätt?

Avvikelser från avtalet – konkreta fel

Objektbeskrivningens köprättsliga betydelse

Marginella avvikelser från avtalet

Förbehåll och icke preciserade uppgifter

Säljarens ansvar för uppgifter som lämnats av fastighetsmäklaren

Muntliga uppgifter

Skador som inträffar mellan avtalet och tillträde

Obetydliga skador

Skador som grundar sig i åldersslitage

Säljares vårdplikt

Köparens rätt till ersättning vid skador mellan avtal och tillträde

Dolda fel i bostadsrätt

Köparens befogade förväntningar

Köparen obefogade förväntningar

Prispåverkan

Förbehållet befintligt skick

Säljarens upplysningsplikt

Köparens undersökningsplikt

Brister som framkommer i samband med köparens besiktning med stöd av öppen besiktningsklausul

Kravet på prispåverkan vid fel

Följdskador

Rättsliga fel