Avtalsbrott vid köp av bostadsrätt | LegalFriend | Handbok i Juridik

Vad är LegalFriend?

LegalFriend är en gratis handbok i juridik. Skriven på ett enkelt sätt och kvalitetssäkrad av erfarna jurister.

Avtalsbrott vid köp av bostadsrätt

När köparen och säljaren av en bostadsrätt ingått avtal om köp av en bostadsrätt så får både köparen och säljaren vissa skyldigheter.


Lojalitetsplikten

En köpares skyldig att betala för bostadsrätten

Skyldighet att betala handpenningen

Skyldighet för slutbetalning och tillträde

Rätten att kräva fullföljd

Rätten att häva köpet

Möjliga alternativ om du inte vill fullfölja köpet