Är gåvor eller gratistjänster bindande? | LegalFriend | Handbok i Juridik

Är gåvor eller gratistjänster bindande?

De flesta avtal innebär att båda parter ska utföra något eller överlämna något. Om du köper en bok innebär det att du gått med på att betala en summa för boken och butiken har i sin tur gått med på att lämna över boken till dig när du har betalat. Det finns även avtal som innebär att bara den ena parten ska göra något medan den andra parten inte behöver göra något alls. För sådana avtal, som kallas benefika avtal, gäller lite speciella regler.

Ett exempel på ett sådant avtal är en gåva till en annan person. Du kanske säger till din kompis Sofia att hon ska få en kastrull av dig. Eftersom det är en gåva och Sofia då inte ska betala något för kastrullen krävs det inte att Sofia accepterar att hon ska ta emot kastrullen för att ett avtal ska uppstå.

Eftersom avtal är bindande och ska hållas uppstår då frågan om ett löfte om en gåva är bindande? Om du har sagt till Sofia att du ska ge henne en kastrull och sedan ångrar dig, måste du ändå ge kastrullen till Sofia?

När det gäller en gåva blir du bara bunden av avtalet när du lämnar över saken eller pengarna eller vad det rör sig om. Om vi fortsätter på ovanstående exempel innebär det att om du säger till Sofia på jobbet att hon ska få en kastrull av dig och att du ska ta med den nästa dag. Om du sedan ångrar dig innan du har gett Sofia kastrullen, då är du inte bunden av löftet om gåvan. Men om du redan har gett Sofia kastrullen och sedan ångrar dig, då är du bunden av avtalet som gåvan innebär och Sofia måste inte lämna tillbaka kastrullen som hon har fått i gåva av dig.

Tjänster för att vara snäll

En annan vanlig situation som påminner om situationen med en gåva är om du ska hjälpa någon med något. Du har kanske lovat att skjutsa en släkting till flygplatsen utan att få något i betalt för detta utan du gör detta som en tjänst för att vara snäll. Ni träffar då en överenskommelse och det utgör i sig ett avtal som ska hållas. Skillnaden här är att det bara är du som ska utföra något, släktingen ska bara åka med utan att betala. Även detta är ett sådant avtal utan motprestation, benefikt avtal, som beskrevs ovan. Den här typen av avtal blir först bindande i och med att det utförs, det vill säga när du faktiskt skjutsar släktingen. Om det innan du påbörjar resan händer något som gör att du inte kan skjutsa släktingen så är du inte bunden att göra detta. Släktingen kan inte kräva att du ändå måste skjutsa eller kräva att du får betala ersättning för exempelvis taxi på grund av att du återtar ditt löfte.

För sådana här situationer är det de sociala konsekvenserna som är desto mer betydelsefulla. På samma sätt som om du stämt träff med en kompis och sen inte dyker upp blir nog din släkting ganska arg och besviken om du lovat att skjutsa släktingen till flygplatsen och sen inte dyker upp eller säger att du helt plötsligt inte kan. På grund av detta är det viktigt att man tar ansvar för de löften man ger och att man inte lovar saker man tror att man inte kan hålla, även om de inte får några direkta juridiska konsekvenser.