Vad händer med er egendom vid ett äktenskap? | LegalFriend | Handbok i Juridik

Vad händer med er egendom vid ett äktenskap?

Det stämmer inte att ni delar på allt när ni gift er, det är en vanlig missuppfattning. I själva verket är det precis tvärtom. Under tiden ni är gifta äger du själv fortfarande alla dina egna saker och den egendom som du hade innan ni gifte er. Under själva äktenskapet får detta kanske inte så stor betydelse, men det finns vissa saker värda att tänka på i samband med att ni köper nya saker antingen var för sig eller gemensamt. Om den ena av er driver någon verksamhet eller drar på sig skulder kan det också spela roll hur ni gjort när ni köpt saker efter att ni gift er. Vi går här igenom det ni behöver tänka på avseende er egendom när ni gifter er.

Utgångspunkten är alltså att du äger all din egendom som du ägde när ni gifte er. Även alla skulder du hade när ni gifte er kvarstår som dina skulder. När ni sedan gift er och blivit makar bestämmer du fortfarande ensamt över dina saker och får välja hur du ska hantera de skulder du har. Om du köper något för dina pengar, eller om du kanske ärver pengar av en släkting så blir du också ensam ägare till saken du köpt eller pengarna du ärvt. Att du gift dig får bara betydelse om ni skulle skilja er. Fram tills detta eventuellt sker så fortsätter allt på samma sätt som om ni inte varit gifta.

Samtycke i vissa fall

Särskilda regler gäller för er gemensamma bostad och sådant som kallas för gemensamt bohag. För dessa saker måste ni bestämma tillsammans om ni exempelvis vill sälja, ge bort, hyra ut eller pantsätta er bostad. Gemensamt bohag är sådant som ni köpt tillsammans till ert gemensamma hem. Det rör sig exempelvis om möbler, hushållsmaskiner och andra saker som ni köpt för att ha och använda tillsammans i ert hem. Även för dessa saker krävs att din make går med på att ni ska sälja, ge bort, hyra ut eller pantsätta saken.

Samäganderätt

Om du köper något till dig själv för egna pengar blir du alltså ensam ägare till saken. Men för alla andra saker blir du och din make samägare till. Det innebär att ni äger saken tillsammans och i de flesta fall blir det en del av ert gemensamma bohag som vi nämnde ovan. Om det gått lång tid är det ofta svårt att veta eller komma ihåg vem som köpte vad och det är därför väldigt viktigt att ni skriver upp om det är någon särskild sak som endast är den ena personens. Detta får inte bara betydelse om ni skulle skilja er. Om din make blir skyldig någon eller något bolag pengar så kan inte Kronofogden ta dina saker eller din egendom för att täcka din makes skulder exempelvis. Läs mer om skulder nedan.

Skulder – Kan få betydelse även om ni inte skiljer er

För de skulder eller lån som du har är du alltså fortsatt betalningsansvarig och det förändras inte att du gifter dig. En bra sak med detta är att någon som vill ha betalt av din make inte kan kräva dig på pengar för detta. Du är skyddad från sådana krav.

Något som kan få betydelse när ni är gifta är hur era saker eller pengar har hanterats om den ene av er skulle få stora skulder som inte går att betala och riskerar att försättas i konkurs. Då kommer ert agerande och eventuella gåvor eller de sätt ni fört över pengar under tiden som lett fram till konkursen att granskas av en konkursförvaltare. Om något ser märkligt ut eller som att ni försökt flytta över egendom exempelvis från dig till din make kan det bli så att konkursförvaltaren kräver att den här egendomen ska återgå till maken som hamnat i konkurs. Ni får alltså inte försöka gömma eller flytta över saker eller egendom till den andre av er om det är så att ni inte kan betala era räkningar eller liknande. Läs mer om detta i vårt avsnitt som rör om du har svårt att betala räkningar och konkurs.

Giftorätt och bodelning

Om du undrar vad som händer med din egendom om ni tyvärr skulle behöva skilja er så ska du läsa vidare på sidan om giftorätt och bodelning. Om ni inte ska skilja er är det det som står på den här sidan som gäller.