Vad är ett äktenskap? | LegalFriend | Handbok i Juridik

Vad är ett äktenskap?

Att gifta sig är något som de flesta känner till eller har en uppfattning om vad det innebär rent praktiskt, men det finns kanske lite fler olika sätt att göra det på och alternativ än du känner till. Vi kommer här att gå igenom dessa så att du, och ni, kan välja vad som bäst passar er. Vi ska även besvara vad ett äktenskap egentligen är, vad som krävs för att kunna gifta sig och vad som egentligen händer när ni har gift er.

Vad är ett äktenskap?

Två personer som gifter sig ingår äktenskap med varandra. Tidigare var det bara en man och en kvinna som kunde gifta sig, men nu spelar det ingen roll vilket kön personerna har. Personerna som gifter sig kallas sedan makar till varandra. Ni kan fritt välja om ni vill gifta er i kyrkan eller inte. Om man gifter sig utom kyrkan kallas det för en borgerlig vigsel och har inga religiösa inslag. En sådan kan genomföras av en domare i domstol, vanligtvis en tingsrätt, men det finns även andra platser som är vanliga för en borgerlig vigsel. Exempel på detta är ett rådhus och ett stadshus, men man kan egentligen välja vilken plats man vill. Det är ingen skillnad på innebörden av äktenskapet beroende på om man väljer att gifta sig i kyrkan eller någon annanstans.

Det finns några krav för att kunna ingå ett äktenskap och att detta blir giltigt. Enkelt sett rör det sig om följande krav. Läs mer om respektive punkt längre ner.

  • En präst eller vigselförrättare som är behörig måste utföra vigseln
  • Det får inte finnas några hinder för äktenskapet
  • Båda personer som ska gifta sig måste vara fysiskt närvarande vid vigseln
  • Båda personer måste samtycka till äktenskapet
  • Vigselförrättaren måste uttala att ni gift er och att ni nu är makar

Det anges även i lagen att “Äktenskap ingås genom vigsel i närvaro av släktingar eller andra vittnen.” (ÄktB 4:1) och det är en vanlig uppfattning att det måste finnas vittnen till en vigsel. Detta är utgångspunkten enligt lagen, men det är inget som krävs. Vigseln är inte ogiltig om man gift sig utan vittnen.

Behörig präst eller vigselförrättare

En präst eller vigselförrättare måste utföra vigseln. Det viktiga är dock att prästen eller vigselförrättaren har behörighet för detta. Tidigare hade alla präster denna behörighet men numera krävs ett särskilt individuellt förordnande. Det är nu alltså samma regler att bli förordnad för präster som för vigselförrättare. Det är kammarkollegiet som utser denna förordning och varje person som har rätt att viga er ska alltså kunna visa ett sådant tillstånd.

Du hittar en lista på de samfund som har rätt att förrätta juridiskt giltiga vigslar här.

Inga hinder för äktenskapet

Innan ni kan gifta er måste ni undersöka så att det inte finns något hinder mot äktenskapet. Det gör ni genom att ni tillsammans ansöker om hindersprövning till Skatteverket. Här hittar ni en länk till hur ni genomför ansökan.

I samband med detta kommer ni behöva intyga att ni inte är släkt med varandra eller att ni inte är gifta sedan tidigare. Om någon av er har varit gift sedan tidigare måste ni intyga och visa att ni har skilt er. Detta gör man enklast genom att skicka med en kopia på att ni skilt er eller att det tidigare äktenskapet blivit upplöst. Ofta framgår det även av folkbokföringen om ni beställer ett utdrag därifrån. Här hittar ni en länk till var man beställer ett sådant utdrag.

När Skatteverket har gått igenom er ansökan och kommit fram till att det inte finns några hinder så får ni ett intyg från dem om detta.

Fysiskt närvarande

Det är viktigt att ni båda är fysiskt på plats samtidigt i samband med att ni gifter er. Det kanske verkar självklart för de allra flesta, men den här regeln är till för att motverka att man gifter sig av andra skäl än att man har en relation och vill leva tillsammans.

Samtycke

Ni måste båda tydligt säga, eller på annat sätt uttrycka, att ni vill och går med på att gifta er med den andre personen. Om detta inte sker är vigseln inte giltig.

Vigselförrättaren måste säga att ni är gifta

Prästen eller vigselförrättaren måste säga att ni gift er och att ni nu är makar. Om personen som viger er glömmer detta måste ni se till att det blir gjort. Annars är vigseln inte giltig.

Vad händer när ni gift er?

Vad händer då rent juridiskt i samband med att ni gift er och ingått äktenskap? Läs mer om detta här.